Kỹ năng giao tiếp ứng xử

  Người bảo vệ vệ sĩ chuyên nghiệp ngày nay không những chỉ cần có nghiệp vụ cao mà còn cần phải có sự hiểu biết sâu rộng về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống như: pháp luật, ngoại ngữ, võ thuật, tin học, v.v.., có thể lực cường tráng, có đạo đức trong sáng […]

>> Xem Thêm

Huấn luyện võ thuật

Nhằm nâng cao nghiệp vụ và rèn luyện sức khỏe để phục vụ tốt công tác bảo vệ tài sản của Quý khách hàng. Công ty bảo vệ Ưng Long luôn coi trọng yếu tố huấn luyện võ thuật tự vệ và chiến đấu. Nhân viên bảo vệ Ưng Long được đào tạo trong môi […]

>> Xem Thêm

Huấn luyện PCCC

Cháy nổ là một trong những tình trạng có thể xảy ra tại các mục tiêu bảo vệ, chính lẽ đó kỹ năng xử lý tình huống là một trong những nghiệp vụ cần thiết mà mỗi công ty bảo vệ cần phải trang bị cho nhân viên của mình. Công ty bảo vệ Ưng […]

>> Xem Thêm

Đào tạo huấn luyện bảo vệ chuyên nghiệp

Công ty Bảo Vệ Ưng Long giúp cho các đơn vị có cơ hội chuẩn hóa đội ngũ bảo vệ tại đơn vị mình theo quy định của pháp luật thông qua việc các đơn vị tổ chức cho nhân viên bảo vệ tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ do Công […]

>> Xem Thêm

Chốt chặn cho sự an toàn

An Ninh xứng tầm thương hiệu

Đào tạo, phát triển và cập nhật

Bảo Vệ Ưng Long - Niềm tin trọn vẹn